Avís legal

Responsabilitat legal del portal web

Adhara Giner Molina
Nif: 47769626Y
Adreça postal: C/ d’Antoni Rovira i Virgili 7, 43002 (Tarragona)
Email de contacte: info@adharaginer.com
Titulació acadèmica oficial: Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica
Lloc d’expedició: Espanya, Unió Europea
Professió: Dietista-Nutricionista
Regulació oficial de la professió: Reial Decret 433/1998Reial Decret 1393/2007 i Ordre CIN/730/2009, de 18 de març.
Col·legiació: Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT), número de col·legiada CAT000112.

Condicions d’ús

Les presents condicions legals regulen l’ús permès d’aquesta pàgina web que Adhara Giner Molina posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. Si no està conforme amb aquestes condicions legals ha d’abandonar aquesta pàgina web.
L’Usuari s’obliga a usar la web, els serveis i els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i en particular, haurà d’abstenir-se de:

  • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts.
  • Introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració a la pàgina web o els sistemes informàtics que la suporten.
  • Usar o instal·lar programes o dispositius capaços d’invalidar els controls o contrasenyes de seguretat, establerts per Adhara Giner Molina, estant igualment prohibit desxifrar les claus, sistemes o algorismes de xifrat o qualsevol altre element de seguretat de la pàgina web o qualsevol dels seus usuaris.
  • Realitzar còpia o captura de pantalles de la pàgina web, sense autorització expressa d’Adhara Giner Molina.
  • Efectuar còpies o versions de la pàgina web o el seu codi font, sense el consentiment exprés d’Adhara Giner Molina.
  • Realitzar qualsevol tipus de comportament contrari a la Llei o la bona fe.

L’ús de qualsevol d’aquests llocs web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Adhara Giner Molina es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Exclusió de responsabilitat

Adhara Giner Molina, no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que pugui ocasionar a l’usuari per virus, indisponibilitat o qualsevol altre comportament anòmal de la pàgina web. Adhara Giner Molina, ha adoptat totes les mesures de seguretat al seu abast i segons l’estat actual de la tècnica, per garantir el correcte funcionament de la web i evitar la generació de qualsevol tipus de dany a l’usuari.

Adhara Giner Molina, no es fa responsable dels comentaris o opinions abocades pels usuaris. Si detecta algun contingut inadequat o que infringeixi la Llei o drets de tercers, pot comunicar-m’ho a l’adreça d’email info@adharaginer.com.

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat d’Adhara Giner Molina o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual les imatges, els vídeos i altres elements gràfics continguts als portals.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui prèvia i expressa autorització d’Adhara Giner Molina.

Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, Adhara Giner Molina reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la Web l’existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació.

Adhara Giner Molina declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el meu portal pot estar violant els seus drets, prego es posi en contacte amb mi a tavés del correu info@adharaginer.com.

Responsabilitat

Adhara Giner Molina no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparé els seus esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

Tant l’accés al portal d’Adhara Giner Molina com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Adhara Giner Molina no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Adhara Giner Molina no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web d’Adhara Giner Molina.

No obstant això i en compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), Adhara Giner Molina es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, prego es posi en contacte amb Adhara Giner Molina.

Enllaços o hiperenllaços

Els enllaços continguts al portal poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Adhara Giner Molina, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, Adhara Giner Molina no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre Adhara Giner Molina i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. Adhara Giner Molina tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Protecció de dades personals

En compliment de l’establert en la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informo que les dades que es sol·liciten en el present formulari seran incorporades a un fitxer propietat d’Adhara Giner Molina amb la finalitat de prestar i oferir els seus serveis; autoritzant vostè de forma expressa i interessada el seu tractament per part d’aquesta entitat. Les dades recollides seran emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes i no seran cedides ni compartides amb empreses ni entitats alienes. Igualment desitjo informar-li que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a través del correu electrònic info@adharaginer.com.

Cookies

El lloc web d’Adhara Giner Molina i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. Per a més informació accedeixi a la Política de cookies.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, l’Adhara Giner Molina i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona, Espanya.

Versió

Aquest Avís Legal és a data 23/01/2017 i qualsevol modificació serà comunicada a la web.